Zorg voor jeugd is veelgevraagd – de rol van jeugdprofessionals in een veranderend (ont)zorglandschap

Werkvorm: Masterclass

 

Wie graag wil onderstrepen dat het Nederlandse jeugdbeleid deugt, zal vreugdevol vaststellen dat het goed gaat met de meeste kinderen en jongeren, qua gezondheid, welbevinden, onderwijskansen of kwaliteit van leven.

Wie echter vindt dat er van alles misgaat in datzelfde jeugdbeleid, en dat bijvoorbeeld de recente bezuinigingen op de professionele jeugdzorg veel te ver zijn gegaan, zal vooral de nadruk willen leggen op de groep die problemen ondervindt. Want: 10 tot 15% van de jeugdigen tussen 0 en 18 jaar komt in aanraking met jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering, bijna 10% groeit op in gezinnen die leven onder de armoedegrens, en het aantal kinderen en jongeren dat verslaafd is aan genotsmiddelen of lijdt aan overgewicht neemt al jaren toe.

In het nieuwe lectoraat Jeugd, ingesteld door de provincie Utrecht en Hogeschool Utrecht, wordt deze ogenschijnlijke tegenstelling (gaat het nu goed of slecht met de jeugd?) vervangen door een benadering die kwaliteit van leven van álle kinderen en jongeren centraal stelt. In een integrale benadering worden het bevorderen van mogelijkheden en het beperken van risico’s in elkaars verlengde gelegd. 

Het lectoraat heeft drie focusgebieden:

Een gezond opvoedings- en ontwikkelingsklimaat: hoe werkzame factoren te herkennen en stimuleren?

  • Mogelijkheden van jeugdigen en hun gezinsleden: hoe deze te ontrafelen en versterken?
  • Professionaliteit: hoe deze te verbreden en verdiepen?

 

In deze masterclass wordt kennis en inspiratie aangereikt. Sprekers zijn:

- Saskia Wijsbroek, lector Jeugd Hogeschool Utrecht

- Merel Haverman, wetenschappelijk medewerker en trainer Trimbos-instituut

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share