Wilhelmina Rouwenhorstlezing 'Veerkracht en kantelpunten in complexe systemen'

Marten Scheffer is hoogleraar Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer aan Wageningen Universiteit. Scheffer ontving in 2009 de NWO-Spinozapremie voor zijn grensverleggende werk aan het begrip van kritische omslagen in complexe systemen, zoals ecosystemen in meren, de hersenen, het klimaat of de maatschappij. De bevindingen van zijn onderzoeksteam zijn gepubliceerd in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften als Science, Nature en PNAS.

We leven in een complexe wereld waarin alles met alles verbonden is. Waar de wetenschap ons traditioneel veelal via een reductionistische benadering de wereld heeft leren begrijpen, vragen collectieve fenomenen zoals klimaat, digitalisering, economie, psyche om een ander perspectief; dat van het geheel. Door ze als een netwerk van componenten en interacties te beschouwen, blijken op het oog zeer uiteenlopende complexe systemen aan dezelfde universele wetmatigheden onderhevig. Inzicht hierin kan soms verrassende eigenschappen blootleggen en stelt ons in de gelegenheid accurate voorspellingen en interventies te doen. Is het mogelijk de druk op de zorg te verminderen, epidemieën af te wenden, depressies en andere ziektes te voorkomen?

 

Afgelopen decennia hebben onderzoekers van diverse disciplines de fundamenten gelegd voor een nieuwe wetenschap van complexe systemen. Hoogleraar ecologie en Spinozalaureaat Marten Scheffer (SparcS, WUR) zal ons introduceren in complexe systemen en ingaan op belangrijke verschijnselen als veerkracht en kantelpunten. Zijn onderzoek levert nieuwe inzichten over kantelpunten, het ‘punt van geen terugkeer’, waarnaar een systeem kan evolueren.

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share