Track Voortbouwen op 20 jaar Preventie

We kijken terug op de kennis die 20 jaar Preventie heeft opgeleverd en blikken graag met je vooruit. Hoe zorgen we er samen voor dat we kennis blijven ontwikkelen die aansluit bij waar de praktijk behoefte aan heeft? Welke kennisvragen liggen er nú en zijn er ook al antwoorden te vinden in de huidige praktijk? Bijvoorbeeld op het ‘wicked problem’ van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen. En wat heb je als public health professional van nú nodig? We gaan graag met je aan de slag om samenwerking te stimuleren tussen praktijkprofessionals en onderzoekers. Niemand werkt meer alleen, we zijn allemaal onderdeel van diverse netwerken. Hoe werkt dat en wat zijn de belangrijke bouwstenen voor een stevig netwerk? De laatste beleidsontwikkelingen en trends zijn het uitgangspunt voor onze track met interactieve sessies, met inbreng van experts en het veld.


Trackleider: Ir. Astrid van den Broek, Senior Programmamanager Preventie ZonMw


Deelsessies
1. SEGV anders benaderen: waar zit de winst? - 10.30-12.00 uur
20 jaar Preventie onderzoek heeft ook voor Sociaal Economische Verschillen (SEGV) goede inzichten en aanpakken opgeleverd. Iedereen is er beter van geworden, maar de verschillen zijn nog lang niet de wereld uit. Wat werkt en hoe sluit dat aan bij de laatste ontwikkelingen in beleid en praktijk? 

Inleidende masterclass
Aan het woord zijn José Manshanden, directeur van de GGD Amsterdam – hoe werken we in Amsterdam aan het terugdringen van gezondheidsverschillen – bijvoorbeeld met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, Kansrijke Start en een programma mentale gezondheid. Vervolgens zal Karien Stronks, hoogleraar Sociale geneeskunde van Amsterdam UMC,  een blik geven op een rijkdom aan kennis en inzichten uit diverse studies en praktijkaanpakken aan SEGV.

Werkatelier vanuit 8 werkvelden
Met de bril van ‘gezondheidspotentieel’ kijken we naar de persona’s Kees, Samiha en Paul: waar liggen de kansen voor hen? Vanuit de 8 werkvelden - mentale gezondheid, integrale wijkaanpakken, jeugd, sport, armoede & schulden, positieve gezondheid, gezonde leefomgeving en onderzoek-  leggen we in gesprekstafels de kennis en inzichten van de deelnemers bij elkaar: wat zijn nú kansen en mogelijkheden om gezondheidswinst te behalen op populatieniveau, met Kees, Samiha en Paul in het vizier? Doe nieuwe inzichten en inspiratie op en breng je kennis en ervaring in aan één van de werktafels. Kom tot een top 5 van inzichten of mogelijke aanpakken met je werktafel.

Doel: kennisdelen, inspiratie, co-creatie
Werkvorm: masterclass, werkatelier
Verzorgd door:
Inleiding: Karin van Gorp, clusterhoofd Preventie ZonMw
Masterclass: José Manshanden, directeur GGD Amsterdam en Karien Stronks, hoogleraar Sociale Geneeskunde UMC Amsterdam
Werkatelier:
- Mentale gezondheid - Karen Hosper, Pharos
- Integrale wijkaanpakken - Anita Vermeer, GGD Zuid-Limburg
- Jeugd - Riet Haasnoot, jeugdarts Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Twente
- Sport - Willemijn Baken, directeur Kenniscentrum Sport
- Armoede en schulden - Joop ten Dam, Hogeschool Windesheim
- Positieve Gezondheid - Herman van Wietmarschen, Louis Bolk Instituut
- Gezonde Leefomgeving - Annelies Acda, Pharos Gezond In
- Monitoring en evaluatie - Hanneke Drewes, RIVM

2. Preventie van morgen: versterk je innovatiekracht! - 13.45-15.00 uur
Wat moet je als public health professional in huis hebben om goed in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen? In deze sessie belichten we toekomstige trends en ontwikkelingen. Wat vragen deze van jou als professional en hoe kun je je innovatiekracht versterken? In deze  sessie komt het volgende aan bod:

Overzicht van actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van public health. Je vergroot je inzicht in wat er speelt en wat er op je afkomt.
Erik Buskens (Hoogleraar Health Technology Assessment, UMC Groningen en Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen) schetst actuele en toekomstige ontwikkelingen, die het werkveld van jou als public health professionals drastisch zullen veranderen. Public health dijt uit in allerlei richtingen: mensen blijven langer thuis wonen, de rol van de fysieke en sociale omgeving wordt steeds meer onderkend, samenwerking in netwerken is onontkoombaar en technologische en organisatorische veranderingen volgen elkaar snel op.

Introductie Design Thinking
Inge Douwes (Senior Opleider/Adviseur at NSPOH) gaat op interactieve wijze met de deelnemers aan de slag. Inge introduceert Design Thinking, een doeltreffende manier om beter complexe problemen aan te pakken. Je krijgt beter zicht op de achterliggende ‘mechanismen’ en hoe je daar als professional actief op kunt sturen. En je leert hoe je beter kunt inspelen op externe ontwikkelingen. Volg onze masterclass en krijg concrete tips mee die je kunt toepassen in je eigen werk.

In deze sessie willen we ook graag verkennen waar wensen en behoeften liggen op het gebied van nieuwe kennis in opleidingen, trainingen en bij- en nascholing. Dit kunnen we als ZonMw meenemen in de subsidieronde gericht op opleidingen en trainingen die later dit jaar wordt open gesteld.

Doel: kennisdelen, inspiratie, co-creatie
Werkvorm: Masterclass
Verzorgd door: 
Inleiding: Fleur Boulogne, programma manager implementatie en kennisbenutting, ZonMw
Masterclass: Erik Buskens, prof. dr., hoogleraar Health Technology Assessment, UMC Groningen en Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen.
Ingrid Douwes, senior opleider/ adviseur NSPOH


3. Bouwstenen voor een stevig netwerk - 15.30-17.00 uur
Praktijk, onderzoek en beleid kunnen het niet alleen. Ook lokaal, regionaal en landelijk wordt daarom steeds meer samengewerkt. De vraag die dan heerst: heeft jouw netwerk een stevig fundament? Of is het de passie die jullie verbindt? Tijdens deze interactieve sessie gaan we in op het beter verbinden van initiatieven en lerende netwerken.

Samenwerken in netwerken aan complexe vraagstukken in zorg en preventie, het gebeurt op vele plekken in ons land. Vaak succesvol, maar soms ook minder succesvol. Het is niet eenvoudig om samen te werken met verschillende partijen, die ook allemaal hun eigen belangen en ambities meebrengen. In deze workshop neemt Janneke Steijns van Common Eye je mee in de mogelijkheden om jouw netwerken te versterken. Ze introduceert het Netwerk canvas met de vier bouwstenen voor succesvolle netwerken. We onderzoeken een aantal mooie voorbeelden met 2 bouwers van netwerken, bespreken samen praktisch toepasbare theorie en werken aan jouw eigen casuïstiek. Met als doel jouw netwerk morgen al sterker neer te zetten.  

Doel: kennisdelen, inspiratie, co-creatie
Werkvorm: Masterclass, Werkatelier, Public Health in samenwerking
Verzorgd door:
Inleiding: Karin van Gorp, clusterhoofd Preventie ZonMw
Masterclass: Janneke Steijns, Adviseur Samenwerken Common Eye
In gesprek met: Marja van Bon, Trimbos, coördinator Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht en Suzan van der Pas, lector Sociale Innovatie en ondernemerschap Hogeschool Leiden, coördinator Werkplaats Sociaal Domein LeidenMeer informatie

Gezonde wijk en omgeving (SEGV)
* Thema preventie ZonMw

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share