Track ‘Samen op weg naar een Rookvrije Generatie’

Als onderdeel van het Preventieakkoord hebben tientallen landelijke en lokale organisaties en de landelijke overheid zich verbonden om samen een Rookvrije Generatie te bereiken. Dat betekent geen rokende kinderen meer en minder dan 5% rokende volwassenen in 2040.

In deze track verkennen we welke activiteiten er op lokaal niveau genomen kunnen worden om het doel van een rookvrije generatie te bereiken. Hoe en met wie organiseer je dit lokaal en regionaal? Welke weerstand kun je verwachten en hoe ga je hiermee om? Wat wil de roker zelf eigenlijk? De sessies zijn interactief en bieden verrassende en soms confronterende momenten met het publiek.

Trackleider: Marc Willemsen, wetenschappelijk directeur Tabaksontmoediging Trimbos Instituut

Deelsessies
1. Nationaal Preventieakkoord, en wat nu? Lokaal of regionaal op weg! - 10.30 – 12.00 uur
De sessie start met een introductie op het Preventieakkoord Roken door Jolande Sap, voorzitter van de thematafel roken. Met onderwerpen als wat zijn de ambities van het akkoord en hoe is het tot stand gekomen? Welke partijen zijn betrokken en wat gaan zij doen? Ook wordt kort ingegaan op hoe het deelakkoord roken zich van de andere thema’s (voeding en alcohol) onderscheidt en wat de oorzaken zijn voor die verschillen. Wat is bijvoorbeeld de rol van maatschappelijk draagvlak?

Vervolgens bespreken we de rol die partijen lokaal of regionaal samen kunnen vervullen op weg naar een Rookvrije Generatie. Er wordt een overzicht gegeven van regionale en lokale initiatieven en verwezen naar het ondersteuningsaanbod dat landelijk beschikbaar is. Het inspirerende voorbeeld van de succesvolle samenwerking op weg naar een Rookvrije Generatie in regio Gooi en Vechtstreek wordt gepresenteerd.

Tot slot gaan we in kleine groepjes met elkaar in gesprek over hoe jij in jouw omgeving samenwerking kunnen organiseren of versterken op weg naar de Rookvrije Generatie. Zodat je met concrete ideeën naar huis gaat. De belangrijkste conclusies worden plenair besproken.

Verzorgd door: 
   * Drs. Jolande Sap, Nationaal Preventieakkoord, voorzitter thematafel Roken
   * Drs. Bart de Wolf, KWF Kankerbestrijding, coördinator lokale aanpak Alliantie Nederland Rookvrij
   * Drs. Rinelle van den Top, Programmaleider/adviseur gezondheidsbevordering, regio Gooi en Vechtstreek
Doel: inspiratie
Werkvorm: innovatief voorbeeld

2. Nieuwe wegen om stoppen met roken in de zorg te agenderen - 13.45 – 15.00 uur
Zorgprofessionals spelen een belangrijke rol bij de agendering van stoppen met roken. Aanwezige beleidsmakers, bestuurders en overige stakeholders worden in deze sessie geïnspireerd om artsen en verpleegkundigen in te zetten bij het vormgeven van hun rookvrij-agenda.

1. De sessie start met een exclusieve sneak preview van de educatieve theatervoorstelling ‘De sTOPPERS’ van stichting Keer Roken Om, o.l.v. Miriam de Kleijn (huisarts-adviseur en epidemioloog’). Tijdens deze voorstelling wordt met humor de kennis over rookverslaving overgebracht, wordt stoppen met roken op een aantrekkelijke en positieve manier geframed, aansluitend bij de belevingswereld van de roker en met gerichte handvatten hoe daadwerkelijk te stoppen. De focus ligt niet op het verlies van de sigaret maar wat men ervoor terugkrijgt – volgens gedragswetenschappelijke inzichten een effectieve aanpak.

2. Vervolgens wordt de veelbesproken campagnefilm ‘Verklein de Kans!’ (WEfilm) vertoond, waarin medisch specialisten de straat op gaan om rokers aan te spreken en hulp te bieden. Gevolgd door een plenaire discussie o.l.v. kinderarts Noor Rikkers (LUMC, taskforce Rookvrije Start) over de vraag of dit de juiste manier is om rokers en professionals in beweging te krijgen.

3. Longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker, onder meer bekend van hun missie om tabak uit te bannen uit de samenleving én hun strijd tegen de tabaksindustrie, geven acte de présence. Nadere informatie volgt.

4. Tot slot vertelt verslavingsarts Robert van de Graaf in interactie met het publiek hoe hij samen met een bevlogen voorhoede van zorgprofessionals in sneltreinvaart zorginstellingen en buitenruimten rookvrij aan het maken is.

Verzorgd door:
* Dr. Esther Croes (arts-epidemioloog en sr. wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut)
* Dr. Petra Hopman (psycholoog en wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut)
Doel: inspiratie
Werkvorm: innovatief voorbeeld


3. Een succesvolle aanpak van stoppen met roken voor laagopgeleide rokers - 15.30 – 17.00 uur
Mensen die roken kunnen zich door de tabaksontmoedigingsmaatregelen onder druk gezet voelen om te stoppen. In de publieke opinie lijkt er weinig begrip te zijn voor kwetsbare groepen rokers. Denk aan zwangeren die blijven roken, maar ook gezinnen met een laag inkomen die relatief veel geld uitgeven aan roken ten koste van gezonde voeding voor de kinderen.

Hoe kunnen we laagopgeleide rokers op een respectvolle manier ondersteunen bij het stoppen met roken? Wat weten we al op basis van succesvolle projecten en welke nieuwe kennis brengt deze sessie voort? Centraal in deze workshop:  

1. Gera Nagelhout (IVO) deelt de aanpak van de Wijkchallenge Stoppen met roken in Den Haag en Utrecht
2. José van Vught (Bureau Los) gaat in op wat werkt in de begeleiding van laagopgeleide rokers in Amsterdam Noord.
3. Innovatieve ondersteuning bij stoppen met roken:
* Karianne Djoyoadhiningrat-Hol van het Longfonds vertelt over de CO-meter, een instrument dat kan worden ingezet om mensen te verleiden en te ondersteunen bij het proces van het stoppen met roken.
* Monique Croes van het Trimbos Instituut, demonstreert de nieuwste Stoppen met roken app. Deze is gebaseerd op de Engelse interventie Stopadvisor, een die bewezen effectief is voor laagopgeleide rokers. Ook laat zij ikstopnu.nl zien, een website waar rokers op eenvoudige wijze hulp in de buurt kunnen vinden. Tot slot vertelt ze over programma’s waarin rokers beloond worden wanneer zij succesvol zijn gestopt.

Je gaat naar huis met veel tips die van nut kunnen zijn om laagopgeleide mensen te motiveren te stoppen met roken door gebruik te maken van een interventie die hen succesvol begeleid naar een rookvrij leven.

Doel: inspiratie
Vorm: innovatief voorbeeld
Verzorgd door:
* Drs. Monique Croes (psycholoog en wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut)
* Drs. Chantal van de Thillart (sociaal wetenschapper en wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut)

 

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share