Track Omgeving en gezondheid: een sterk duo

Hoe kan de omgeving waarin mensen wonen, uitnodigen tot gezond leven?

Gezondheid is belangrijk voor mensen, maar ze denken er (gelukkig) niet de hele dag over na. Ze verkeren wél de hele dag in hun omgeving. Huis, tuin, school, werk, sportveld, straat, park….. Wanneer de omgeving hen uitnodigt tot gezonde keuzes en gezond gedrag gaat het heel gemakkelijk. Gemeenten profileren zich steeds vaker op een gezonde omgeving, vaak gekoppeld aan duurzaamheid en een gezond klimaat.

In deze track kijken we over de grenzen van de volksgezondheid heen. Waar kun je in gemeenten op aanhaken waar het gaat om gezondheid? Hoe sluit je aan bij beleid op het terrein van wonen, werken, recreëren, groenvoorzieningen? Met welke partners werk je dan samen en hoe ga je om met verschillende belangen? Hoe neem je mee wat burgers zelf belangrijk vinden en hoe zij hun omgeving het liefste zouden zien? 

Trackleider: Ir. Nicolette Warmenhoven, senior adviseur RIVM Centrum Gezond Leven

Deelsessies
1. State of the art - 10.30-12.00 uur
Waar gaat het over, een gezonde omgeving? Waar zitten meekoppelkansen en win-wins tussen sectoren? Maak (volks)gezondheid niet te dominant, haak aan bij doelstellingen van de andere sectoren. Wat is de actualiteit, nieuwe inzichten. Inspirerende ervaringen, (uitdeelbare) tools.

Verzorgd door:
  * Prof. Dr. Caroline Baan, Chief Science Officer Omgeving en Gezondheid bij het RIVM, Hoogleraar Tranzo, Universiteit Tilburg
  * Dr. Fons van der Lucht (Lector Healthy Aging Hanze Hogeschool Groningen), Yvette Buist, WUR
  * Prof.dr.ir. Masi Mohammadi, hoogleraar Smart Architectural Technologies aan de TU Eindhoven en lector Architecture in Health aan de HAN.
Doel: inspiratie
Werkvorm: kennisplein

2. Aan de slag - 13.45-15.00 uur
Zoveel mogelijk gaan we de omgeving in. Bezoek aan 'Wonderwoods' in de directe omgeving van de congreslocatie o.l.v. Hanneke Schreurs van de gemeente Utrecht en de koplopertafel Publieke Gezondheid van het iPH. Wellicht nog andere locaties. 
De Plantafel van Provincie Utrecht wordt gebruikt, waarbij met verschillende sectoren om de tafel heen een gezonde wijk wordt ontworpen. Provincie Utrecht is daarbij aanwezig.

Verzorgd door: Theo van Alphen, RIVM 
Doel: co-creatie
Werkvorm: werkatelier

3. Hoe verder - 15.30-17.00 uur
Wat ga je morgen doen? Verbindingen en dilemma's. Nationaal en lokaal.
Deskundigen vanuit concrete en inspirerende voorbeelden vanuit de praktijk gaan met elkaar en de deelnemers in gesprek. Hoe werk je samen tussen wetenschap, beleid en praktijk? Wat kom je daarbij tegen en waar ligt de synergie? Debat tussen stakeholders. 

Verzorgd door: informatie volgt
Doel: netwerken
Werkvorm: public health in samenwerking

 

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share