Track Omgeving en gezondheid: een sterk duo

Hoe kan de omgeving waarin mensen wonen, uitnodigen tot gezond leven?

Gezondheid is belangrijk voor mensen, maar ze denken er (gelukkig) niet de hele dag over na. Ze verkeren wél de hele dag in hun omgeving. Huis, tuin, school, werk, sportveld, straat, park….. Wanneer de omgeving hen uitnodigt tot gezonde keuzes en gezond gedrag gaat het heel gemakkelijk. Gemeenten profileren zich steeds vaker op een gezonde omgeving, vaak gekoppeld aan duurzaamheid en een gezond klimaat.

In deze track kijken we over de grenzen van de volksgezondheid heen. Waar kun je in gemeenten op aanhaken waar het gaat om gezondheid? Hoe sluit je aan bij beleid op het terrein van wonen, werken, recreëren, groenvoorzieningen? Met welke partners werk je dan samen en hoe ga je om met verschillende belangen? Hoe neem je mee wat burgers zelf belangrijk vinden en hoe zij hun omgeving het liefste zouden zien? 

Trackleider: Ir. Nicolette Warmenhoven, senior adviseur RIVM Centrum Gezond Leven

Deelsessies
1. State of the art - 10.30-12.00 uur
Waar gaat het over, een gezonde omgeving? Waar zitten meekoppelkansen en win-wins tussen sectoren? Maak (volks)gezondheid niet te dominant, haak aan bij doelstellingen van de andere sectoren. De actualiteit, nieuwe inzichten, inspirerende ervaringen, (uitdeelbare) tools zoals de Gamebus, zijn kernwoorden in deze sessie.
 
Doel: kennis delen en inspiratie
Werkvorm: kennisplein
Verzorgd door:
  * Prof. Dr. Caroline Baan, Chief Science Officer Omgeving en Gezondheid bij het RIVM, Hoogleraar Tranzo, Universiteit Tilburg
  * Mark Mobach, lector facility management Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen en De Haagse Hogeschool
  * Prof.dr.ir. Masi Mohammadi, hoogleraar Smart Architectural Technologies aan de TU Eindhoven en lector Architecture in Health aan de HAN.


2. Aan de slag - 13.45-15.00 uur
De ene helft van de groep bezoekt o.l.v. twee Adviseurs Gezonde Leefomgeving van de gemeente Utrecht ‘Wonderwoods’ (in aanbouw) in de directe omgeving van de congreslocatie.
De andere helft werkt aan de Plantafel van de Provincie Utrecht met verschillende sectoren een concrete casus uit.

Doel: co-creatie, netwerken, inspiratie
Werkvorm: werkatelier
Verzorgd door: 
  * Theo van Alphen, RIVM
  * Maarten van Helden, provincie Utrecht


3. Hoe verder - 15.30-17.00 uur
Verbindingen en dilemma’s. Deskundigen vertellen vanuit concrete en inspirerende praktijkvoorbeelden over hun ervaringen en gaan met elkaar en de deelnemers in gesprek. Hoe werk je samen tussen wetenschap, beleid en praktijk? Wat kom je daarbij tegen en waar ligt de synergie? Debat tussen stakeholders.

Doel: co-creatie en netwerken
Werkvorm: public health in samenwerking
Verzorgd door:
  * Peter van der Gugten, Directeur Heijmans Vastgoed. Zijn stelling is: Steden gaan concurreren rond gezondheid.
  * Sjef Staps, Louis Bolk Instituut. Ervaringen met de zes domeinen van Positieve Gezondheid in de Leefomgeving. 

 

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share