Track Armoede, eenzaamheid, gezondheid, preventie, gemeente

In Nederland geeft 43% van de mensen aan dat zij zich eenzaam voelen en maarliefst 10% van de mensen geeft aan zich zeer eenzaam te voelen. Op grond van demografische en maatschappelijke ontwikkelingen is de verwachting dat dit percentage zal stijgen. Je af en toe eenzaam voelen, hoort bij het leven. Vaak gaat dat gevoel vanzelf over.

Anders is het als eenzaamheid aanhoudt. Dan kan het leiden tot ernstige gezondheidsproblemen zoals depressie, alcoholverslaving, slaapstoornissen en hart- en vaatziekten. Gemeenten, sociale professionals en inwoners spelen een cruciale rol bij het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Maar wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid? En hoe kun je op een systematische en duurzame manier aan de slag gaan?

In deze track kom je meer te weten over wat eenzaamheid nu eigenlijk is en wat je kunt doen om het te voorkomen. Wie hebben bijvoorbeeld meer kans om te vereenzamen. Wat kun je als professional doen en welke rol kunnen gemeenten, GGD`s, huisartsen en welzijnsorganisaties hierbij hebben? Wil je lokaal aan de gang met eenzaamheid, of wat je al doet verbeteren, laat je dan inspireren door tools, inzichten, kennis en goede praktijkvoorbeelden.

Trackleider: Sonja Liefhebber, senior adviseur beroepsontwikkeling Movisie

Deelsessies
1. Wat werkt bij het voorkomen en verminderen van eenzaamheid? - 10.30-12.00 uur
Hoewel eenzaamheid herkend wordt als een belangrijk maatschappelijk vraagstuk, worstelen beleidsmedewerkers en zorg- en hulpverleners in veel gemeenten met de vraag hoe zij eenzaamheid kunnen aanpakken. In het eerste deel van deze sessie krijgt u inzicht in wat eenzaamheid precies is, wat de gezondheidseffecten zijn en wat we weten over wat werkt bij het voorkomen en verminderen.
Het tweede deel van deze sessie staat in het teken van uitwisseling met deskundigen. Aan tafels kunt u in kleine groepen in gesprek gaan met deskundigen over deze thema’s:

• Wat werkt bij eenzaamheid?
• Hoe maak je eenzaamheid bespreekbaar?
• Wat kan cognitieve training betekenen bij de preventie van eenzaamheid? 

Verzorgd door: 
  * Jan Willem van de Maat (Movisie)
  * Renske van der Zwet (Movisie)
  * Michaela Schönenberger (GGD Amsterdam)
Doel: kennis delen

2. Samenhangende aanpak bij eenzaamheid - 13.45-15.00 uur
Verschillende gemeenten zijn de afgelopen tijd gestart met een lokale aanpak van eenzaamheid. Vaak is een lokaal samenwerkingsnetwerk de basis van zo’n aanpak. Verder staat het met elkaar leren en verbeteren vaak centraal. Op basis van ervaringen in ver-schillende gemeenten bespreken we met elkaar wat we weten over de verschillende lokale aanpakken en wat daarbinnen goed en minder goed werkt. 

Verzorgd door: 
  * Saskia van Grinsven en Martha Talma, Movisie, adviseurs landelijk actieprogramma Een tegen Eenzaamheid
  * Jan Willem van de Maat, Movisie
Doel: kennis delen

3. Is eenzaamheid een persoonlijk probleem of een probleem van de samenleving?  - 15.30-17.00 uur
In dit debat zetten we verschillende perspectieven naast elkaar. Komt eenzaamheid voort uit de manier waarop we onze samenleving hebben ingericht, en moeten we daarom daarin ook de oplossing zoeken? Of ontstaat eenzaamheid door persoonlijke omstandigheden, zoals gezondheidsproblemen, een gebrek aan sociale vaardigheden en introvertie, en moeten we dus ook de oplossingen op het persoonlijke vlak zoeken? 

Doel: inspiratie

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share