Sociaal Economische Gezondheidsverschillen revisited: waar zitten nú de kansen?

20 jaar Preventie onderzoek heeft voor Sociaal Economische Verschillen (SEGV) goede inzichten en aanpakken opgeleverd. Iedereen is er beter van geworden, maar de verschillen zijn nog lang niet de wereld uit. Wat weten we dat werkt en hoe sluit dat aan bij de laatste ontwikkelingen in beleid en praktijk?

Inleidende masterclass
Aan het woord zijn José Manshanden, directeur van de GGD Amsterdam – hoe werken we in Amsterdam aan het terugdringen van gezondheidsverschillen – bijv. met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, Kansrijke Start en een programma mentale gezondheid. Vervolgens zal Karien Stronks, hoogleraar Sociale geneeskunde van Amsterdam UMC,  een blik geven op een rijkdom aan kennis en inzichten uit diverse studies en praktijkaanpakken aan SEGV.

Werkatelier vanuit 8 werkvelden
Met de bril van ‘gezondheidspotentieel’ kijken we naar de persona’s Kees, Samiha en Paul: waar liggen de kansen voor hen? Vanuit de 8 werkvelden - mentale gezondheid, integrale wijkaanpakken, jeugd, sport, armoede & schulden, positieve gezondheid, gezonde leefomgeving en onderzoek-  leggen we in gesprekstafels de kennis en inzichten van de deelnemers bij elkaar: wat zijn nú kansen en mogelijkheden om gezondheidswinst te behalen op populatieniveau, met Kees, Samiha en Paul in het vizier?
Doe nieuwe inzichten en inspiratie op en breng uw kennis en ervaring in aan één van de werktafels.
Kom tot een top 5 of top 10 van inzichten of mogelijke aanpakken met uw werktafel.

Doel van de sessie: kennisdelen, inspiratie, co-creatie
Werkvorm: masterclass, werkatelier
Verzorgd door: 

Inleiding: Karin van Gorp, Coördinator Preventie, ZonMw
Masterclass: José Manshanden, directeur GGD Amsterdam en Karien Stronks, hoogleraar Sociale Geneeskunde, Amsterdam UMC
Werkatelier gespreksleiders:
- Mentale gezondheid - Karen Hosper, Pharos
- Integrale wijkaanpakken – Anita Vermeer, GGD Zuid-Limburg (nog bevestiging afwachten)
- Jeugd - Riet Haasnoot, jeugdarts Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Twente
- Sport – Trudi Peters, GGDGHOR (onder voorbehoud)
- Armoede & schulden – Joop ten Dam, Hogeschool Windesheim
- Positieve Gezondheid – Herman van Wietmarschen, Louis Bolk Instituut
- Gezonde Leefomgeving – Annelies Acda, Pharos Gezond in
- Monitoring en evaluatie – Hanneke Drewes, RIVM

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share