Publieke gezondheid als ecosysteem: de mens centraal

De mens heeft beperkte invloed op alle ontwikkelingen die de gezondheid bepalen. Het wordt beïnvloed door de sociale en fysieke leefomgeving. En door zorg die wel of juist niet wordt geboden. Maar ook door werk, de sociaaleconomische en politiek-bestuurlijke context en het klimaat. Deze ‘systemen’ beïnvloeden elkaar en dragen bij aan onze algehele gezondheid. Kunnen we de complexiteit en de wisselwerking ervan beter begrijpen, als we het als een ecosysteem beschouwen?

Binnen deze track kijken we naar de rollen die mensen hebben in zo’n ecosysteem. Hoe bevorder je aan de hand van ‘systeemdenken’ de samenhang tussen de systemen én hoe houd je de mens centraal.

De sessies:
In de eerste sessieronde: 'Bereik meer door lerend monitoren' verzorgd door een spreker van de werkgroep Monitoring & Evaluatie van RIVM, JOGG, Pharos – GezondIn, ZonMw en Ales is Gezondheid alsmede door Marleen Bekker, Wageningen University & Research, WUR. Overige betrokkenen:
* Lenneke Vaandrager (WUR), Floor Schreurs (UM) - Reflexieve Monitoring
* Bente Steenvoort (JOGG), Anneke Hiemstra (Pharos Gezondin) - Narratief Waarderen
* Hanneke Drewes of collega (RIVM) - Realistische Evaluatie
* Astrid van den Broek (ZonMw), Joey Gijbels (Zonmw) - Impact Monitoring van onderzoek

In de tweede ronde: 'Herkennen en hanteren van werkzame elementen in interventies' verzorgd door projectleiders van ZonMw projecten Jeugd – preventie van kindermishandeling en opvoedondersteuning en Preventie van roken en overgewicht.

De derde ronde: 'Leren in een Living Lab', verzorgd door o.a. dr. Frank van Eekeren, lector ‘Sport Impact’ Haagse Hogeschool en onderzoeker, adviseur en docent Sport & Society van de Universiteit Utrecht.

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share