PH Proefschriftprijs 2018

De winnaars van de PH Proefschriftprijs 2018 zijn tijdens het NCVGZ 2019 bekend gemaakt. Het zijn Mirjam Pot en Koen van der Swaluw! Zij delen de prijs ad € 1500,-.

Mirjam beschrijft in haar proefschrift de ontwikkeling en evaluatie van een interactieve, online interventie met advies-op-maat over de HPV-vaccinatie gericht op moeders van uitgenodigde meisjes. De interventie bleek moeders effectief toe te rusten tot het nemen van een geïnformeerde keuze over het vaccineren van hun dochter tegen HPV, en ook vergrootte het de vaccinatiebereidheid. Vanaf 2019 maakt de interventie onderdeel uit van de landelijke voorlichting over de HPV-vaccinatie.
Koen van der Swaluw heeft op basis van een veldexperiment in zes Nederlandse bedrijfssportscholen aangetoond dat de op inzichten uit psychologie en gedragseconomie gebaseerde Beweegloterij een goedkope en effectieve methode is om mensen een steun in de rug te bieden bij het sporten.
Van harte gefeliciteerd!

De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 1.500,- te besteden aan studiereis en/of congresbezoek.

De prijs wordt georganiseerd door het NCVGZ met medewerking van het ISOG.

Beoordeling van de stukken
Bij de beoordeling van de kandidaten let de jury op de kwaliteit en toepasbaarheid van reeds verricht werk. Daarbij wordt gedacht aan een proefschrift of een aantal publicaties met originele onderzoeksresultaten verschenen in de laatste twee jaar. Kandidaatstelling kan langs twee verschillende wegen plaatsvinden: op voordracht of direct. Bij kandidaatstelling op voordracht dient schriftelijk te worden gemotiveerd waarom de kandidaat in aanmerking komt voor de prijs. Bij zowel directe als indirecte kandidaatstelling dient het proefschrift of een aantal gedurende de laatste 2 jaren verschenen artikelen van de kandidaat ingestuurd te worden. Ook kunnen inmiddels voor publicatie geaccepteerde manuscripten worden ingezonden. In beide gevallen dient een lijst van publicaties van de kandidaat te worden bijgevoegd waarop de afzender heeft aangegeven welke publicatie hij/zij het beste vindt.

Criteria
Manuscripten moeten uiterlijk 1 maart 2019 in 3-voud worden ingediend op onderstaand adres en tevens in elektronische vorm aan info@decongresbalie.nl.
NPHF – p/a deCongresbalie
Bredaseweg 108, sectie 6
4902 NS Oosterhout

Voordrachten en directe kandidaatstelling moeten worden gericht aan de Voorzitter van de Jury, prof. dr. Menno Reijneveld.
Alle inzendingen worden vertrouwelijk behandeld.

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share