Oproep: Public Health proefschriftprijs

De IOSG prijs (voorheen V&W prijs) heet vanaf 2018 de Public Health proefschriftprijs. Dien je manuscript vóór 10 maart in!

Op het NCVGZ 2018 wordt wederom de Public Health proefschriftprijs toegekend aan een beginnend onderzoeker die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt bij de wetenschappelijke bestudering van een maatschappelijk probleem, waardoor een bijdrage (op den duur) wordt geleverd aan verbetering van de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking dan wel specifieke groepen daarbinnen, of aan verbetering van de structuur en het functioneren van (onderdelen van) de Nederlandse gezondheidszorg. Deze IOSG prijs (voorheen V&W prijs) heet vanaf 2018 de Public Health proefschriftprijs.

Binnen het Open Podium of binnen de track ‘De wetenschap draait door’ krijgen de 4 of 5 hoogst gewaardeerde kandidaten een de gelegenheid om hun proefschrift te presenteren. De jury van public health hoogleraren is betrokken bij de beoordeling en organisatie van dit open podium.

De jury maakt op voorhand de voorselectie en kiest al een definitieve winnaar. De presentatie weegt niet mee in de beoordeling.

De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van €1500,- te besteden aan studiereis en/of congresbezoek. De Volksgezondheidsprijs gaat gepaard met bespreking in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG). Uitreiking en presentatie vinden plaats op het jaarlijkse Nederlands Congres Volksgezondheid op 10 april 2018 in de Jaarbeurs Utrecht. Stukken kunnen tot uiterlijk 10 maart 2018 ingestuurd worden.

Beoordeling van de stukken
Bij de beoordeling van de kandidaten let de jury op de kwaliteit en toepasbaarheid van reeds verricht werk. Daarbij wordt gedacht aan een proefschrift of een aantal publicaties met originele onderzoeksresultaten verschenen in de laatste twee jaar. Kandidaatstelling kan langs twee verschillende wegen plaatsvinden: op voordracht of direct. Bij kandidaatstelling op voordracht dient schriftelijk te worden gemotiveerd waarom de kandidaat in aanmerking komt voor de prijs. Bij zowel directe als indirecte kandidaatstelling dient het proefschrift of een aantal gedurende de laatste 2 jaren verschenen artikelen van de kandidaat ingestuurd te worden. Ook kunnen inmiddels voor publicatie geaccepteerde manuscripten worden ingezonden. In beide gevallen dient een lijst van publicaties van de kandidaat te worden bijgevoegd waarop de afzender heeft aangegeven welke publicatie hij/zij het beste vindt.

Criteria
Manuscripten moeten uiterlijk 10 maart 2018 in 3-voud worden ingediend op onderstaand adres alsmede in elektronische vorm aan info@decongresbalie.nl

Nederlandse Public Health Federatie, p/a deCongresbalie
Bredaseweg 108 sectie 6
4902 NS Oosterhout

Voordrachten en directe kandidaatstelling moeten worden gericht aan de Voorzitter van de Jury, prof. dr. ir. Jantine Schuit

 Kandidaten mogen op de uiterste datum van indienen (10 maart) niet ouder zijn dan 35 jaar. Alle inzendingen worden vertrouwelijk behandeld.

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share