Myrna de Rooij - winnares PH Proefschriftprijs 2019

De PH Proefschriftprijs is dit jaar toegekend aan dr. Myrna de Rooij. Uit de negen inzendingen voor de PH Proefschriftprijs koos de jury unaniem voor haar proefschrift ‘Livestock-related microbial air pollution: residential exposure and health effects’.

 

De jury, bestaande uit prof. dr. Menno Reijneveld (voorzitter), prof. dr. Cordula Wagner en prof. dr. Dike van de Mheen, beoordeelde dit jaar negen inzendingen. Zij hanteerde daarbij de volgende criteria: 1) de kandidaat heeft zich op een bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt bij de wetenschappelijke bestudering van een maatschappelijk probleem, waardoor (op den duur) een bijdrage wordt geleverd of kan worden geleverd aan de verbetering van de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking dan wel specifieke groepen daarbinnen, of aan verbetering van de structuur en het functioneren van (onderdelen van) de Nederlandse gezondheidszorg, 2) het proefschrift is verdedigd in de periode tussen de deadline voor inzending voor de vorige prijs en de deadline voor inzending voor de huidige prijs en 3) het proefschrift is origineel (m.b.t. de aanpak, de gekozen oplossingen), het onderwerp is toegankelijk en heeft impact.

Uit de negen inzendingen voor de PH Proefschriftprijs koos de jury unaniem voor het proefschrift ‘Livestock-related microbial air pollution: residential exposure and health effects’ van dr. Myrna de Rooij.

Menno Reijneveld: “Het gaat om een mooi en vernieuwend onderzoek over instrumenten die cliëntparticipatie mogelijk maken. Centraal staan de risico’s voor de volksgezondheid van intensieve veehouderij, breder in te kaderen als een intensieve interactie tussen mens en dier en vandaaruit risico’s voor de volksgezondheid. We leerden er onder ander uit dat de emissie van micro-organismen die relateren aan intensieve veehouderij een behoorlijke reikwijdte heeft, minstens tot 1200 meter buiten de betreffende bedrijven. Het proefschrift is inhoudelijk relevant en vernieuwend qua methoden; alle artikelen zijn ook al geaccepteerd door tijdschriften, inclusief een al wat eerder verschenen artikel over Q-koorts. De voortdurende COVID-pandemie maakt het bredere thema van dit proefschrift, de risico’s voor de volksgezondheid van intensief contact van mensen met dieren, nog actueler.”

Op basis van deze uitstekende wetenschappelijke prestaties en maatschappelijke bijdrage meent de jury dat Myrna de Rooij deze prijs van harte verdient.

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share