Is het volk niet al gezond genoeg?

Wilhelmina Rouwenhorst lezing 2018 - Willem van ‘t Geloof

Volksgezondheid, het lijkt zo’n ouderwets woord. Is het wel nodig om het daar nog over te hebben? Vanuit historisch perspectief én dat van de burger neemt historicus Willem van ‘t Geloof het begrip volksgezondheid onder de loep. Is volksgezondheid nu net zo’n urgent thema als in de 19e eeuw? En zo ja, waarom dan, en voor wie? Is streven naar gedragsverandering (nudging) iets anders dan betutteling? En wanneer wordt de grens van geloofwaardigheid van preventieve maatregelen overschreden?

 

Willem geeft ons inspiratie om hier samen mee aan de slag te gaan. Meer dan ooit is er behoefte aan interactie en verbinding met de samenleving. Hoe kunnen we dit samen als collectief oppakken. In het vernieuwde concept van het NCVGZ is volop ruimte om kennis te delen, maar vooral ook om samenwerkingen op te starten en problemen samen op te lossen.

 

Biografie

Willem van ‘t Geloof is historicus (Rijksuniversiteit Utrecht) met 28 jaar internationale ervaring in het bedrijfsleven. Hij is echter nooit opgehouden met geschiedenis bezig te zijn en heeft er nu voor een deel zijn professie van gemaakt. Heeft zich onder andere toegelegd op de demografische en sociale ontwikkeling van Nederland in de 19e eeuw, de tijd waarin het moderne Nederland ontstond.

 

De Wilhelmina Rouwenhorst Lezing bestaat al sinds 1980 en werd in dat jaar door Wilhelmina Rouwenhorst (1915-2000) zelf gehouden (onder de titel: O, GVO, let op uw saeck). Wilhelmina was één van de oprichters van de Nederlandse Vereniging voor Preventie en Gezondheidsbevordering (NVPG). Dankzij de inzet van voormalig voorzitter van het NCVGZ, Nanne de Vries, kan deze lezing gecontinueerd worden. 

In de jaren daarna volgden de volgende lezingen:

1981 - Wageningen - Naar een communicatie-strategie voor GVO

1982 - Groningen - GVO in de eerste lijn

1983 - Nijmegen - Grenzen en fundamenten van GVO

1984 - Rotterdam - GVO tussen tetal en gezag

1985 - GVO in het basisonderwijs in internationaal perspectief

1988 - Maastricht - Effectiviteit van GVO en preventie

1989 - Wageningen - GVO en de moeilijk bereikbaren

1990 - Bunnik - Kwaliteit

 

Hieronder een overzicht van de sprekers van meer recente jaren voor zover wij deze hebben kunnen achterhalen. 

2001      Investing in communities: principle, panacee or placebo

               Prof. Maurice B. Mittelmark, Universitetet i Bergen, Noorwegen

2002     Individualisering en sociale cohesie: een fundament voor sociale steun

               Dr. Jet Bussemaker, lid Tweede Kamer PvdA / vakgroep politicologie en bestuurskunde VU Amsterdam

2003     Het gaat om ménsen! Gedrag als vergeten factor

               Prof. dr. Theo B.C. Poiesz, Universiteit Tilburg

2004      -

2005     De kracht van entertainment en education bij gezondheidsbevordering en preventie

               Dr. Martine Bouman, Centrum Media & Gezondheid

2006     Ketens en netwerken

               Drs. Anja van der Aa, stichting Ketennetwerk

2007     Putting Empowerment into Practice within Health Promotion Strategies and Challenges

                Dr. P.H. Nina Wallerstein, University of New Mexico School of Medicine

2008      -

2009     Van rationele naar relationele gezondheidsbevordering en preventie

                Dr. Jolanda Keijsers (NVPG/TNO), Prof. dr. Karien Stronks (AMC/UvA) en Dr. Jacomine Ravensbergen, ZonMw

2010      Beroepstrots, de professional zelf aan zet

               Prof. dr. Evelien Tonkens, Drs. Carolien de Monchy en Prof. dr. Marianne Donker

2011        Where is the future in public health?

                Prof. Hilary Graham, University of York, UK

2012       Strategies for the prevention of lifestyle-related chronic disease

               Prof. Nick Wareham, UKCRC Centre of Public Health Research Excellence CEDAR

2013       Resources for Health in the Salutogenic Model: Specific Resistance Resources contra Generalised Resistance Resources in the Context of Health Promotion Practice and Research

               Prof. Maurice Mittelmark, Universiteit van Bergen, Noorwegen

2014      Kan het morgen beter?

              Jantine Kriens, directievoorzitter VNG

2015      Preventie in de Wijk

               Prof. dr. Pim Assendelft, Radboud Universiteit Nijmegen en Prof. dr. Johan Mackenbach, ErasmusMC MGZ Rotterdam

2016      Gedragsbeïnvloeding door de (lokale) overheid

               Prof. dr. André Knottnerus, WRR en Dr. Reint Jan Renes, Hogeschool Utrecht

2017      Het digitale tijdperk: rol van e-Health en technologie bij zorg en welzijn

              Drs. Katherina Martin Albello, Trimbos Instituut

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share