Let’s talk about.. infectieziekten

Infectieziekten horen bij de samenleving. Ieder jaar is er bijvoorbeeld een griepepidemie. Maar denk ook aan onderwerpen als de Q-koorts, antibioticaresistentie, of het Rijksvaccinatieprogramma. Experts op het terrein van infectieziekten doen onderzoek, vergaren kennis en nemen preventieve maatregelen om de samenleving te beschermen tegen de gevaren van (terugkerende) infectieziekten.

De track deelt de laatste stand van de wetenschap rondom infectieziekten, maar we willen vooral de dialoog met de samenleving over infectieziekten te agenderen. Uit recente maatschappelijke debatten rondom bijvoorbeeld bacteriofagen en de dalende vaccinatiegraad blijkt dat alleen de technologische knowhow en kunde niet afdoende is om een effectieve preventie van infectieziekten op de langere termijn te borgen. Het sec blijven voorlichten werkt niet. Er is dus iets anders nodig.

De Nederlandse bevolking is kritisch. Informeert zichzelf ook. Hun vertrouwen is geen gegeven, maar moet keer op keer worden verkregen en gekoesterd. De vraag is hoe we dat doen. Hoe kunnen we als publieke gezondheidsexperts de brug slaan met ouders ? Worden onderzoekers voldoende gevoed door vragen uit de praktijk? Zijn beleidsmedewerkers en professionals voldoende in staat beschikbare kennis te ontsluiten en daarover de dialoog aan te gaan? Daarom: Let’s talk about infectieziekten.

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share