Langer gezond leven!

Vraag aan mensen wat ze het belangrijkste vinden voor zichzelf en hun naasten en de overgrote meerderheid antwoordt: leven in goede gezondheid. Een lang, gezond leven is ook van groot belang voor de vitaliteit en veerkracht van onze samenleving als geheel. Een belangrijke maatschappelijk opgave. Hoe regelen we dat met elkaar?

Want dat is het uitgangspunt: we doen het samen. Samen met alle betrokkenen bij de volksgezondheid in Nederland, wetenschap, praktijk, beleid en onderwijs en andere geïnteresseerden bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven en patiënt-/cliëntorganisaties. We zien dat terug in de maatschappelijke beweging Alles is gezondheid… en in het voorgenomen nationaal preventieakkoord met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Om echt effect te hebben is het van belang om te weten wat werkt en te doen wat werkt. Integraal te werken en verbinding te zoeken met de fysieke omgeving, het sociaal domein en de zorg.
Preventie en gezondheidsbevordering zijn hiervoor belangrijke uitgangspunten. Op verschillende niveaus – van maatschappelijk tot individueel - hebben betrokkenen een andere rol.

Zo kunnen nieuwe inzichten leiden tot nieuwe beleidskaders over bijvoorbeeld tabakontmoediging, alcoholmatiging of bestrijding van obesitas. Ontwikkelde kennis kan vervolgens ook een bijdrage leveren aan hoe je dat het beste kunt organiseren of bestrijden. En misschien hebben we via onderzoek wel nieuwe innovatieve mogelijkheden gecreëerd. Hoe zorgen we ervoor dat kennis ontwikkeld wordt die aansluit bij waar de praktijk behoefte aan heeft? En hoe kunnen wij samenwerking stimuleren tussen praktijkprofessionals en onderzoekers, om deze kennis toe te passen? Wat heeft een gezondheidbevorderaar nodig om ermee op lokaal niveau aan de slag te kunnen? Wat wil een wethouder gezondheid weten, die in zijn gemeente gaat over het gezondheidsbeleid. Of hoe kan ontwikkelde kennis een verzekeraar helpen, die deze wetenschap misschien inzet om preventieve maatregelen op te nemen in zijn pakket? Of een diëtist die nieuwe mogelijkheden ziet om obese cliënten te helpen?

Uiteindelijk willen we met ons werk bereiken dat de gezondheidswinst ten goede komt aan alle burgers in Nederland: op collectief niveau voor de gehele bevolking, bij bevolkingsgroepen met een verhoogd risico, bij individuen die beginnende klachten hebben of voor mensen met een aandoening om te zorgen dat deze niet leidt tot complicaties of beperkingen. En hoe we dat doen bespreken we in deze track. Samen met u kijken we naar kennis die reeds ontwikkeld is en hoe u als professional deze kennis kunt gebruiken. Tegelijkertijd kijken we vooruit, en bespreken graag met u welke kennisvragen er nog liggen. Om op deze manier onze toekomstige programmering te voeden. In onze track bieden we zeker ook ruimte aan innovatie, om juist buiten gebaande paden te kijken naar hoe de gezondheid van mensen bevorderd kan worden. We kijken hierbij nadrukkelijk naar de verschillende fasen in het leven, van geboorte tot ouderdom. Met als doel: langer gezond lever voor iedereen!

Trekker: ZonMw
Contactpersoon: Fleur Boulogne

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share