Jongeren en gezondheid in een digitale wereld

De track ‘Jongeren en gezondheid in digitale wereld’ gaat in op de digitalisering van de maatschappij, en specifiek binnen de wereld van jongeren. Dat biedt ook kansen voor gezondheid. E-Health wordt gezien als de ‘heilige graal’ van effectieve en duurzame jeugdgezondheid(szorg).

Met u kijken we naar de kansen die E-Health biedt binnen de context van de jeugdgezondheid, het onderwijs en de gemeente vanuit het perspectief van de gebruiker, beleidsmaker en jeugdprofessional, en presenteren we u een aantal innovatieve voorbeelden. Er is echter nog heel veel ruimte om de impact van ehealth te vergroten, waarbij onder andere het (blijvend) gebruik een lastig dilemma is. Met jongeren, u en deskundigen op het gebied van sociale media verkennen we de oplossingen, zoals de inzet van sociale media. De digitalisering biedt ook uitdagingen als het gaat om de gezondheid van jongeren, denk aan mediawijsheid, ‘cyberpesten’ en digitale stress. Hoe kunnen we hier op een effectieve manier mee omgaan?

Trekker: TNO
Contactpersoon: Pepijn van Empelen

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share