Café Weltschmerz

Doel: inspiratie
Trackleider: Thomas Plochg, Federatie voor Gezondheid

Overal in de samenleving en in het bijzonder in de gezondheidszorg wordt de roep om de beweging van nazorg naar voorzorg steeds luider. Daarom is het belangrijk dat het veld haar stem helder en duidelijk laat horen. Niet in oneliners maar op een gedegen en verdiepende manier over actuele relevante onderwerpen rondom gezondheid, preventie, positieve gezondheid en preventieakkoord. Het digitale tv-kanaal Café Weltschmerz bouwt tijdens het NCVGZ een studio op. Gedurende de hele dag worden interessante interviews opgenomen en uitgezonden. Niet journalisten maar kritische deskundigen uit een relevante branche nemen de interviews af.  Kijk voor inspiratie naar de interviews in Café Weltschmerz tijdens NCVGZ 2018.

Interviews:

10.30-11.30 uur    Prof. dr. Nico van Meeteren over het GROZ initiatief
In dit gesprek gaat Nico van Meeteren in op het GROZ initiatief. We staan met z’n allen voor een grote maatschappelijke uitdaging: Hoe houden we onze gezondheid optimaal en onze zorg voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit? Een inrichting van de zorg waar uitgegaan wordt van behoeften van de burgers (ook in hun rol van patiënt) en waar preventie en zorg op de juiste plek en op het juiste moment geboden wordt. Hierbij staat het talent van burgers en gebruik van technologische innovaties voorop en indien nodig, gevolgd door therapie. Topsector LSH en haar coalitiegenoten startten een nationale samenwerking genaamd GROZ, het anagram van het woord zorg. GROZ staat letterlijk voor de kanteling van de zorg en heeft als doel een vitaal functionerende samenleving, waar gezondheid geen doel is maar een middel tot vitaal functioneren. Binnen GROZ werken transitieteams samen. De transitieteams bestaan uit burgercoöperaties en -initiatieven, patiënten(organisaties), zorgberoepsbranches en zorgopleidingen, bedrijfsleven en financiers & investeerders. Met als beoogd resultaat een toekomstbestendige gezondheidszorg voor iedereen.

Dit interview wordt mogelijk gemaakt door de Topsector LSH.


12.30-13.30 uur    Prof. dr. Dike van de Mheen over de kunst van co-creëren. Kennis die er toe doet.
Prof. dr. Dike van de Mheen sprak op 29 maart jl. haar inaugurale rede uit, getiteld 'De kunst van co-creëren. Kennis die er toe doet'. In dit tweegesprek vertelt ze meer hierover. De wetenschap zal meer dan ooit moeten bewijzen dat ze waarde heeft voor de samenleving. Het gaat om kennis die er toe doet, om maatschappelijke impact. Maar hoe creëer je impact en innovatie in verbinding met de samenleving? Door co-creatie, door samenwerking tussen wetenschap en maatschappelijke partners. We moeten toe naar een vierdegeneratie-universiteit, een universiteit die naar buiten reikt en meer doet dan alleen (fundamentele) kennis vergaren.


13.45-14.45 uur
    Verrassingsgast - Winnaar van de MIP 2018 over haar werk
In het ochtendprogramma wordt de winnaar van de verkiezing Meest Invloedrijke Persoon (MIP) in de Publieke gezondheid 2018 bekend gemaakt. GGD GHOR Nederland en de Federatie voor Gezondheid, organiseren deze verkiezing voor de negende keer. De MIP heeft heeft iets betekend binnen de publieke gezondheid op het gebied van jeugd, veiligheid of sociaal domein. 
Er zijn drie genomineerden; Mascha Kamphuis, jeugdarts en medisch directeur bij het LECK, Renske Nijdam, adviseur Milieu en Gezondheid en Iva Bicanic, hoofd Landelijk Psychotraumacentrum & Centrum Seksueel Geweld.
Het is nog even spannend wie er met de prijs vandoor gaat en wie uitgebreid over haar werk mag vertellen in Café Weltschmerz!

15.30 - 16.30 uur Don van Sambeek over het succes van burgerinitiatieven
Een tweegesprek over de groeiende burgerinitiatieven beweging in Nederland. Er wordt ingezoomd op de Koepel van zorgcoöperaties Zuid-Nederland en zorgcoöperatie Tot uw Dienst in Laarbeek, beiden actieve burgerorganisaties. Zorg-voor-later komt als concreet praktijkvoorbeeld van een geslaagd bewonersinitiatief aan bod.

Dit interview wordt mogelijk gemaakt door CZ.

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share