Kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblematiek (KOPP/KVO): wie doet wat voor deze kinderen en jongeren?

Werkvorm: Public Health in samenwerking

Voorzitter: Lea Bouwmeester (voorzitter van het Landelijk Platform KOPP/KVO)

Aan het werk rondom het thema ‘samenwerking’ voor signalering, begeleiding en (als nodig) toeleiding naar zorg van KOPP/KVO-kinderen en -jongeren. KOPP/KVO staat voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen/Kinderen van Verslaafde Ouders. Wat zijn risico’s en kenmerken van deze kinderen en jongeren? Wat is nodig voor een goede samenwerking tussen gemeente, GGD, scholen, GGZ en verslavingszorg en andere partijen om preventie en zorg te organiseren? Welke interventies en materialen zijn er? Hoe zit het met financiering? Dit deel wordt georganiseerd door het Landelijk Platform KOPP/KVO. Korte inleidingen door wetenschappers en praktijkprofessionals, gevolgd door ‘aan de slag’!

Sprekers:

  • Petra Havinga, UMCG: kenmerken en risico’s KOPP/KVO doelgroep. Hoe groot is de KOPP/KVO doelgroep? Wat zijn de risico’s? Wat zijn risicofactoren en beschermende factoren? Hoe uiten problemen zich?
  • Esther Mesman, GZ-psycholoog en postdoc onderzoeker bij Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie Erusmus MC.
  • Judith van de Nobelen, Mondriaan Verslavingspreventie: aanbod KOPP/KVO en praktijkervaringen. Wat is er aan aanbod voor KOPP/KVO-kinderen? Wat is de meerwaarde van dit aanbod?
  • Theo Mahieu, De Jutters: integrale aanpak KOPP/KVO. De gemeente Den Haag heeft De Jutters de opdracht gegeven om te komen tot een integraal KOPP/KVO-plan. Hoe heeft Theo dit aangepakt en welke hobbels en successen zijn er?

Kijk alvast op https://www.koppkvo.nl/

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share