Jong en veerkrachtig

Werkvorm: Masterclass

Een overgrote meerderheid (85 procent) van de jongeren in Nederland is tevreden met het leven. Dus we mogen niet klagen. Zou je denken.. Want kijken we naar een ander soort welbevinden, het psychologisch welbevinden, ofwel de mate waarin je positief functioneert in het leven, dan zien we heel andere cijfers. In deze masterclass kijken we eerst naar veerkracht van jongeren zelf, hun naaste omgeving en de wisselwerking hiertussen.

We staan stil bij het belang van het vergroten van veerkracht van jongeren en ouders en verbinden dit met het investeren in psychologisch welbevinden en de wijze waarop dit kan. Dit doen we aan de hand van de 6 mental fitness principes:

 

 • Geef richting aan je leven
 • Denk optimistisch
 • Houd grip op je leven
 • Leef hier en nu
 • Investeer in relaties
 • Leef gezond

We bespreken toepassingen van mental fitness voor jongeren en ouders. En sluiten af met een opdracht: wat is de meerwaarde van de mental fitness principes voor uw eigen werkveld/-praktijk?  Voor het zover is gaan de deelnemers zelf actief aan de slag met een aantal mental fitness oefeningen.

Sprekers zijn:

 • Merel Haverman, wetenschappelijk medewerker en trainer Trimbos-instituut
 • Saskia Wijsbroek, lector Jeugd Hogeschool Utrecht
 • Deel deze informatie:
 • Facebook Social Share
 • Twitter Social Share
 • Linkedin Social Share