Digitalisering in de JGZ

Wervorm: Public health in samenwerking

Mede dankzij de JGZ groeien de meeste kinderen in Nederland veilig en gezond op. Sinds 2015 is er ingezet op transformatie van de JGZ, waarbij er steeds meer nadruk wordt gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van ouders en de versterking van preventie. Om een gezonde ontwikkeling van kinderen in gezinnen te bevorderen wordt ingezet op een viertal belangrijke pijlers: (1) ouderschap, (2) hechting, (3) een gezonde leefstijl en weerbaarheid.

Digitalisering biedt een belangrijke kans om de eigen regie van ouders te bevorderen, deze verder te personaliseren naar behoefte en de toegankelijkheid gezondheidsinformatie en – aanbod laagdrempelig te maken. Tevens biedt digitalisering van de JGZ een kans om de effectiviteit en flexibiliteit van de JGZ-professional te bevorderen en de ervaren regeldruk terug te dringen.

Een lopend initiatief is te komen tot één gezamenlijk e-platform te komen voor de JGZ (iJGZ); (1) waar jongeren en hun ouders de juiste informatie en ondersteuning vinden, (2) waar het contact en de communicatie.

Voorzitter: Symone Detmar, TNO

Gasten / sprekers zijn:

 • Olivier Blanson, TNO
 • Robert van Bokhoven, Pharos/eHealth4all
 • Marjanne Bontje, Beleidsmedewerker jeugd, Sector Publieke Zorg voor de Jeugd, GGD Hollands Midden
 • Karin Boode, GGD GHOR Nederland
 • Marcel Nijp, Algemeen Directeur, Gino
 • Paula Zwijgers, Adviseur, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
 • Karin Boode, Senior Adviseur, GGD GHOR Nederland
 • Juliette van der Wurff, Opvoeden.nl
 • Paula Zwijgers, NCJ
 • Deel deze informatie:
 • Facebook Social Share
 • Twitter Social Share
 • Linkedin Social Share