De wetenschap draait door - DWDD

De wetenschap blijft in beweging. Steeds meer onderzoek/kennis komt beschikbaar. Dit moet op een transparante wijze gebeuren wil deze kennis (goed) gebruikt kunnen worden. Worden onderzoekers goed gevoed door de praktijk? Worden de juiste dingen onderzocht? Hier ligt een grote uitdaging voor de doelgroepen van deze track: onderzoekers, beleidsmakers, professionals en burgers. De track heeft tot doel dat deze doelgroepen elkaar in een automatisme gaan vinden. Co-creatie moet de norm worden.

De track probeert de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen te duiden, onder andere op het gebied van preventie, en gaat ook in op vragen als: Hoe staat het met de toegang tot de kennis? Worden onderzoekers voldoende gevoed door vragen uit de praktijk? Zijn beleidsmedewerkers en professionals voldoende in staat beschikbare kennis te ontsluiten? Zijn er geen grote veranderingen nodig? Moeten we toegroeien naar een ‘Vierde Generatie Universiteit’ en naar andere samenwerkingsvormen tussen Beleid, Onderzoek en Praktijk? Welke rol kan het (post) academisch onderwijs hierin vervullen? De track De Wetenschap Draait Door start met een panel waarmee we aan tafel gaan onder andere over onderwerpen die later op de dag aan bod komen. In de track zal aandacht worden besteed aan het Preventieakkoord, met daarin opgenomen de Rookvrije Generatie, overgewicht en alcohol. Hoe betrek je burgers bij onderzoek en hoe we in co-creatie een ‘Vierde Generatie Universiteit’ kunnen bereiken.
Aan het einde van de dag reiken we de Volksgezondheidsprijs uit. Een prijs voor veelbelovend onderzoek door jonge onderzoekers op het brede terrein van volksgezondheid, preventie en zorg.

 

Trekker: Tranzo i.s.m. NSPOH/RIVM
Contactpersoon: prof. dr. Henk Garretsen

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share