Bacteriofagen en antibioticaresistentie

Werkvorm: Kennisplein

Voorzitter: Prof. dr. Jos van de Meer (hoogleraar Universitair Medisch Centrum St. Radboud)

Er is op dit moment veel publieke belangstelling voor behandeling van infecties met bacteriofagen. Op de televisie meldden patiënten en buitenlandse artsen over de successen van deze behandeling bij infecties veroorzaakt door bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. De indruk wordt gewekt dat het om een simpele behandeling gaat, maar dat is zeker niet zo. Het probleem is dat veel patiënten hiernaar vragen en artsen geen goed antwoord hebben. De insteek van het kennisplein tijdens het NCVGZ is daarom tweeledig. Allereerst wordt een drietal inleidingen gegeven gericht op het delen van de meest up-to-date wetenschappelijke kennis over bacteriofagen en fagentherapie. Vervolgens kan de zaal in dialoog met de experts. Beoogde opbrengst van deze dialoog is welk antwoord artsen het beste kunnen geven als patiënten hen ernaar vragen.

Sprekers:

  • Pieter-Jan Haas (UMC Utrecht): ‘Bacteriofagen wat zijn dat?’
  • Ir. Stan Brouns (Delft University of Technology): Resistentie tegen fagen: geen probleem?
  • dr. Christina Vandenbroucke (VUMC): Kunnen we bacteriofagen al klinisch toepassen?
  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share