Aansluiten bij ouders van nu

Werkvorm: Public health in samenwerking

Voorzitter: Igor Ivakic, directeur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Iedere professional wil het: goed aansluiten bij ouders van nu. Elke ouder wil ook: gezien, gehoord en begrepen worden door professionals. Hoe doe je dit goed? Hoe organiseer je dit? Wat zijn eigenlijk de behoeften van ouders van nu? Hoe ziet hun leefwereld eruit?

Kennis over ouderschap biedt inzicht in wat professionals kunnen doen om ouders te ondersteunen bij het (her-) vinden van hun kracht. Ook maatschappelijke trends zoals een toenemende individualisering en digitalisering beïnvloeden de leefwereld van gezinnen. De behoeften van ouders van nu zijn anders dan decennia geleden. Inzicht hierin is belangrijk omdat ouders kritischer zijn, en niet vanzelfsprekend de adviezen van professionals overnemen.

Het in twijfel trekken van expertise is een maatschappij breed fenomeen, en zien we niet alleen terug op de consultatiebureaus maar ook in het onderwijs en de politiek. Er is breed draagvlak voor het idee dat een verbindend dialoog tussen ouders en professionals voorwaardelijk is om effectief te zijn, én ouders en professionals gezamenlijk op te laten trekken in het belang van het kind. Het voeren van zo’n dialoog is echter geen ABC-tje.

Wil je met ons je ervaringen/dilemma’s delen of denk je graag mee over de mogelijke oplossingsrichtingen hoe je aansluit bij ouders van nu kom dan naar deze sessie. Zoek je naar verdieping en inspiratie of wil je aan het denken gezet worden dan ben je van harte welkom.

Een aantal pitchers geven vanuit hun perspectief in een pitch hun visie op de het aansluiten van ouders van nu:

 • Marjet Winsemius (directeur Stichting Voor Werkende Ouders)
 • Maurice Damen (manager JGZ, Icare)
 • Peter Hulsen (directeur Ouders & Onderwijs)
 • Marieke Timmermans (adviseur NCJ)
 • Thomas Plochg (directeur NPHF Federatie voor Gezondheid)
 • José Koster (expert in ouderschap)
 • Marjon van Klaveren (jeugdverpleegkundige 0-19 GGD Gelderland Zuid en ambassadeur Jeugdverpleegkundige).
 • Deel deze informatie:
 • Facebook Social Share
 • Twitter Social Share
 • Linkedin Social Share