NCVGZ opgeheven

wellicht doorstart in andere vorm

Utrecht, 26 februari 2022

Bestuur en  stuurgroep van de stichting Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) hebben besloten de stichting NCVGZ op te heffen. Door de coronacrisis zijn de edities 2020 en 2021 niet doorgegaan. Ook de editie van 2022 is inmiddels geschrapt. Daarnaast hebben diverse partners in het congres zich teruggetrokken. Kortom, er zijn grote onzekerheden om een congres in de nabije toekomst te organiseren en een verlies kan niet worden gedragen.

Desondanks staat het doel van het NCVGZ -‘het organiseren van een landelijk congres op het vakgebied public health, met aandacht voor onderzoek, praktijk en beleid, en de verbindingen daartussen’- nog altijd overeind. Juist in de huidige tijd, waarin preventie meer dan ooit op de agenda staat, is het belangrijk om te verbinden en één groot podium te creëren. Daarom heeft het bestuur van de Stichting NCVGZ aan de Federatie voor Gezondheid gevraagd haar legacy over te nemen waarbij voor de community mogelijkheden tot ontmoeting worden gefaciliteerd. Op een manier die past bij tijd, mogelijkheden en behoeften van die community. Het bestuur van de Federatie voor Gezondheid heeft hiermee ingestemd.

De Federatie voor Gezondheid neemt het op zich om in 2022 en 2023 ‘verbinding door ontmoeting’ te organiseren in de geest van het NCVGZ, en daar op de langere termijn een duurzame vorm voor te ontwikkelen.

Namens het Bestuur en de Stuurgroep NCVGZ

Lea Bouwmeester, voorzitter