Public Health next step

Nieuwe perspectieven op preventie en gezondheidsbevordering

donderdag 11 april 2019 - Jaarbeurs Utrecht

Na afloop

Met dank aan alle partners en deelnemers kijken we terug op een energiek #NCVGZ2019 waar de nieuwste wetenschappelijke inzichten, bevlogen professionals en de next step in preventie en gezondheidsbevordering centraal stonden. 

Je kunt inloggen met het wachtwoord: thenextstep.


Ben jij als zorg-, welzijns- en public health professional gericht op preventie en gezondheidsbevordering? Heb je behoefte aan kennisdelen, inspiratie en samenwerken? Doe dan met ons mee op 11 april! Preventie van ziekte wordt steeds belangrijker. Het Nationaal Preventieakkoord, het leefstijlmanifest en het besluit over de geïntegreerde leefstijlinterventie in de basisverzekering zijn stappen in de goede richting. Toch moet de zorg nog veel actiever met preventie aan de slag dan ze nu doet. Deze thematiek vormt de rode draad van het Nederlands Congres Volksgezondheid 2019. 

Vanuit verschillende perspectieven gaan we samen met jou op zoek naar antwoorden. Gebaseerd op evidence based praktische en wetenschappelijke onderbouwing maar soms ook buiten de gebaande paden. Het Nederlands Congres Volksgezondheid is dé plek waar je als professional kennis en inspiratie haalt en brengt om de beweging ‘van nazorg naar voorzorg’ te versterken.

Honderden deelnemers hebben zich inmiddels ingeschreven. Met nog een paar weken te gaan is het nú de hoogste tijd om je ook nog aan te melden. We hopen je te ontmoeten op 11 april a.s. in de Jaarbeurs in Utrecht!

Aanmelden

Programma

08.30 – 09.15 uur   Inloop met koffie/thee
09.15 – 09.20 uur   Plenaire opening door Lea Bouwmeester
09.20 – 09.50 uur   Wilhelmina Rouwenhorst lezing door prof. dr. Sarah Durston 'Wetenschap 2.0'
09.50 – 10.20 uur   E-health, daar worden we toch beter van?! 
Debat o.l.v. Lea Bouwmeester met drs. Jolande Tijhuis (voorzitter Raad van Bestuur Vincent van Gogh), Aart-Jan van Triest (Fitchannel), mr. dr. Theo Hooghiemstra (directeur Hooghiemstra & Partners en Expert-bestuurder bij MedMij) en dr. Thomas Plochg (Federatie voor Gezondheid)
10.30 – 12.00 uur   1e ronde deelsessies, keuze uit 9 tracks
12.00 – 12.30 uur   Uitreiking Public Health Proefschriftprijs en MIP prijs (Meest Invloedrijke Persoon in de Public Health 2018)
12.30 - 13.45 uur   Lunchpauze
13.45 – 15.00 uur   2e ronde deelsessies, keuze uit 9 tracks
15.00 – 15.30 uur   Koffiepauze
15.30 – 17.00 uur   3e ronde deelsessies, keuze uit 9 tracks
17.00 – 18.00 uur   Borrel met muziek verzorgd door het Mellowtunes Trio
     

Tracks

Stel zelf je ideale programma samen. Kies je voor de diepgang van een bepaald thema of ga je juist voor de volle breedte? Volg alle deelsessies uit een track of kies per track een aantal deelsessies. We hebben het programma zo ingedeeld dat je tussen tracks en deelsessies kunt switchen. Er is voor gekozen niet vooraf te laten inschrijven voor de deelsessies. Ter plekke geldt: vol is vol.

Elke track bestaat uit drie deelsessies en per track vinden de sessies in verschillende zalen plaats
* de eerste van 10.30-12.00 uur
* de tweede van 13.45-15.00 uur
* de derde van 15.30-17.00 uur

De nieuwe opzet van het congres vind je ook terug in de gekozen werkvormen; Public health in samenwerking, Werkatelier, Kennisplein en Masterclasses. Klik hier voor meer informatie over deze werkvormen.

Track Sociale ontwrichting in Nederland: als de grond onder je voeten weg valt

 • Ingevuld door GGD West Brabant i.s.m. GGD Groningen

 • Kijk vanuit het perspectief van de burger, de professional en de wetenschapper naar twee voorbeelden van sociale ontwrichting die grote gevolgen hebben voor de publieke gezondheid: het vraagstuk van permanente campingbewoning aan de hand van de casus Fort Oranje en de casus over de aardbevingen- problematiek in Groningen. Ervaar wat er gebeurt als je door een bepaalde bril kijkt en ga hierover met elkaar in gesprek.

 • Meer...

Track Preventie van vereenzaming

 • Ingevuld door Movisie

 • Ongeveer 10% van de Nederlanders voelt zich ernstig eenzaam. Je af en toe eenzaam voelen hoort bij het leven, maar over een langere periode kan het leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. In deze track krijg je antwoord op vragen als: Wat is eenzaamheid precies? Wat weten we over wat werkt ? En hoe kun je binnen een gemeente op een samenhangende manier vereenzaming voorkomen?

 • Meer....

Track Omgeving en gezondheid: een sterk duo

 • Ingevuld door RIVM

 • In deze track kijken we over de grenzen van de volksgezondheid heen. Waar kun je in gemeenten op aanhaken waar het gaat om gezondheid? Hoe sluit je aan bij beleid op het terrein van wonen, werken, recreëren, groenvoorzieningen? Met welke partners werk je dan samen en hoe ga je om met verschillende belangen? Hoe neem je mee wat burgers zelf belangrijk vinden en hoe zij hun omgeving het liefste zouden zien?

 • Meer...

Track Voortbouwen op 20 jaar Preventie

 • Ingevuld door ZonMw

 • We kijken terug op de kennis die 20 jaar Preventie heeft opgeleverd en blikken vooruit. Welke kennisvragen liggen er en zijn er ook al antwoorden te vinden in de huidige praktijk? Bijv. op het ‘wicked problem’ van de segv. En wat heb je als ph-professional van nú nodig? De laatste ontwikkelingen en trends zijn het uitgangspunt voor deze track, met inbreng van experts en het veld.

 • Meer...

Track Samen op weg naar een Rookvrije Generatie

 • Ingevuld door Trimbos Instituut

 • Als onderdeel van het Preventieakkoord hebben tientallen landelijke en lokale organisaties en de landelijke overheid zich verbonden om samen een Rookvrije Generatie te bereiken. Dat betekent geen rokende kinderen meer en minder dan 5% rokende volwassenen in 2040.

 • Meer...

Track Dromen, denken, durven, doen en doorgaan

 • Ingevuld door jonge professionals als Hanaâ Benjeddi en ondersteund door NSPOH i.s.m. Federatie voor Gezondheid

 • Ga mee op reis langs jezelf en de wereld. Aan de hand van het ervaringsverhaal van een jonge dokter in de vluchtelingenkampen van Lesbos worden een aantal belangrijke thema’s verkend.

 • Meer...

PH Proefschriftprijs en Pitch & Patch

 • In deze track vinden de presentaties van én de PH Proefschriftprijs én Pitch & Patch plaats.

 • In het eerste tijdsblok zijn er 4 presentaties van de genomineerden voor de Public Health Proefschriftprijs 2019. In het tweede en derde tijdsblok staan 12 pitches gepland die worden voorgelegd aan een vakkundig panel.

 • Lees verder voor een compleet overzicht!

Café Weltschmerz

 • Het digitale tv-kanaal Café Weltschmerz bouwt tijdens het NCVGZ een studio op. Gedurende de hele dag worden interessante interviews opgenomen en uitgezonden.

 • Niet journalisten maar kritische deskundigen uit een relevante branche nemen de interviews af. Kijk voor inspiratie naar de interviews in Café Weltschmerz tijdens NCVGZ 2018.

 • Meer...

Bonus track

 • In deze track is ruimte voor (gesponsorde) sessies.

 • 1a Maak werk van valpreventie - VeiligheidNL en 1b Rekenkamer: Gezondheid loont! - div. partijen

 • 2a GROZ - Topsector LSH en 2b Leefstijlgeneeskunde en sociale geneeskunde: 1+1=3 - TNO/KAMG

 • 3a geen sessie en 3b Samen werk maken van preventie - VNG

 • Meer

Inspiratiemarkt

 • Op de Inspiratiemarkt staan de meeste partners van het congres én een mooi aantal andere organisaties. Heb je nog interesse om hierin te participeren, neem dan snel contact met ons op.

 • Meer...

Aanmelden

 • De deelnamekosten bedragen net als voorgaande jaren € 225,- (geen BTW verschuldigd).
 • Betaling kan direct na inschrijving (je komt in een betaalscherm) of op basis van je factuur die je ontvangt bij je bevestiging; ook daarbij voegen we de betaallink nogmaals toe.
 • Indien je direct betaalt, ontvang je alsnog een factuur voor je administratie, waarop het betaalde bedrag is vermeld.
 • Studenten (niet-zijnde PhD) ontvangen 50% korting na het toesturen van hun collegekaart (mailen aan info@decongresbalie.nl). Wij verwerken deze korting handmatig na aanmelding/ontvangst van de collegekaart. Je kunt dan betalen op basis van je factuur.
 • Sprekers in een sessie krijgen (mogelijk) korting op het deelnametarief. Meld s.v.p. bij inschrijving onder 'extra' dat je een spreker bent. Let wel: de korting wordt ná je registratie door ons verwerkt. 
 • Eventueel kun je tòt 1 april a.s. kosteloos annuleren. Daarna ben je de volledige deelnamekosten verschuldigd.
 • Mocht je verhinderd zijn dan kun je ook een collega jouw plaats laten innemen; wij horen dat wel graag van je (per mail naar info@decongresbalie.nl)

Voor vragen rondom aanmelden en registratie kun je terecht bij info@decongresbalie.nl | 06-10165256

CONGRESLOCATIE JAARBEURS UTRECHT

Nieuws

Meer nieuws
Prijswinnaar MIP.jpg

Iva Bicanic Meest Invloedrijke Persoon in de Publieke Gezondheid

"Seksueel geweld is de afgelopen jaren van een ‘persoonlijk probleem’ een maatschappelijk issue geworden, mede dankzij Iva Bicanic”. Voor haar niet aflatende inzet voor de slachtoffers van seksueel geweld is zij op het NCVGZ 2019 uitgeroepen tot Meest Invloedrijke Persoon in de Publieke Gezondheid 2018.

Lees meer
estafettestokje.jpg

Start samenwerking gezondheidscongressen

Een noviteit op het NCVGZ. Onder de titel ‘de Rekenkamer: Gezondheid loont!’ gaan we een interactieve dialoog voeren over de gezondheid als verdienmodel en elkaar (de diverse gezondheidscongres-sen) het estafettestokje doorgeven .

Lees meer
approved.png

Accreditatie

Er is accreditatie aangevraagd bij AbSG, Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, het Verpleegkundig Specialisten Register en Registerplein.

Lees meer
Prijswinnaars PH proefschriftprijs.jpg

PH Proefschriftprijs

De winnaars van de PH Proefschriftprijs 2018 zijn tijdens het NCVGZ 2019 bekend gemaakt. Het zijn Mirjam Pot en Koen van der Swaluw! Zij delen de prijs ad € 1500,-.

Lees meer
afbeelding_update.png

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in het congres. De tweewekelijkse nieuwsbrieven vindt u hier allemaal terug!

Lees meer
puzzelstukjes.png

Jouw ideale congresdag

Het programma stáát. Bereid je goed voor op je dag en verdiep je op de website vast op wat de tracks te bieden hebben. Je hoeft je keuzes niet vooraf kenbaar te maken. Dat doe je op de dag zelf.

Lees meer
MIP banner verkleind.jpg

De top-5 is bekend!

De top-5 is bekend! En deze week is het de laatste mogelijkheid om een naam door te geven. Dat kan nog tot 28 maart. Daarna is het woord aan de vakjury.

Lees meer

Over het NCVGZ

Het Nederlands Congres Volksgezondheid is al meer dan 15 jaar hét toonaangevende congres op het gebied van de public health. Met de introductie van een ander concept (de invoering van tracks, één in plaats van twee dagen) is een nieuwe, succesvolle weg ingeslagen die in 2019 vervolg gaat krijgen. Werken & co-creëren, kennis delen en ontmoeting staan centraal. Op dit moment wordt volop gewerkt aan de invulling van het programma. We zullen de site regelmatig updaten met de nieuwste informatie.

Graag tot op 11 april; zorg dat je erbij bent! Je kunt je hier aanmelden voor het congres. We houden je dan tevens middels mail en/of nieuwsbrieven op de hoogte.

NCVGZ

info@ncvgz.nl